Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Khách hàng mua hàng trên website của chúng tôi, quý khách cần phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đặt hàng, Các thông tin của quý khách như: Họ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách hàng. Các thông tin này sẽ được lưu lại trong máy chủ.

Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin khách hàng như thế nào?

Thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi lưu trữ trên máy chủ, và đượcbảo vệ thông qua các lớp bảo vệ khac nhau như  tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Việc truy cập thông tin của khách hàng được chúng tôi quản lý rất nghiêm. Chỉ một số nhân viên cấp cao nhất được phép sử dụng thông tin của khách hàng để hoàn thành công việc của họ.

Sử dụng thông tin của bạn:

– Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.
– Gửi thông báo các chương trình giảm giá sản phẩm , Tham gia các sự kiên của chung tôi.
– Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm của chúng tôi.
– Khảo sát và cải thiện các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
– So sánh tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với  khách hàng dưới các hình thức như: gởi thư, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới

Tiết lộ thông tin của bạn:

-Tất cả  thông tin cá nhân của khách được chúng tôi đảm bảo không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
-Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này.
-Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.
-Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.
-khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
-Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Quản lý thông tin:

Chỉ có những người được giao trách nhiệm mới có công cụ hỗ trợ để xem thông tin của bạn trong hệ thống đặt hàng.
chúng tôi không chiu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

 Bảo mật thông tin cá nhân:

– Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như các trường hợp quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên quý khách không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.