Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Việc đổi trả và hoàn tiền được thực hiện trong các trương hợp sau:

  1. Sản phẩm không đúng chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
  2. Có sự nhầm lẫn các mặt hàng trong cùng một đơn hàng.