Thẻ: chiết cành


chiết cành hay ghép cành

chiết cành hay ghép cành nó đều là phương pháp nhân giống cây trồng vô tính. Hai phương pháp đó chúng ta đã được học. Nhưng có đôi lúc chúng ta quên một số kiến thức và thông tin về Read more…

Call Now Buttongọi