Thẻ: PHONG THỦY


Phong thủy trồng cây

Phong thủy trồng cây là dùng cây xanh (Mộc pháp), mặt nước (Thủy pháp) để giúp dương trạch được hài hòa. Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến Read more…

Call Now Buttongọi