Hiển thị tất cả 10 kết quả

Cây giống dược liệu

Cây giống ba kích tím

Cây giống dược liệu

Cây giống cà gai leo

Cây giống dược liệu

Cây giống cát sâm

Cây giống dược liệu

Cây giống đinh lăng nếp lá nhỏ

Cây giống dược liệu

Cây giống hà thủ ô đỏ

Cây giống dược liệu

Cây giống rau sắng (rau ngót rừng)

Cây giống dược liệu

Cây giống Sa nhân tím

Cây giống dược liệu

Cây giống thìa canh

Cây giống dược liệu

Cây giống trà hoa vàng

Cây giống dược liệu

Cây giống xạ đen